Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ubezpieczeń pozwalających zabezpieczyć się na wypadek wielu różnorodnych sytuacji. Możemy ubezpieczyć samochód, firmę, nieruchomość, ale także skorzystać  ubezpieczenia na życie czy NWW. Stosunkowo mało popularne jest w Polsce ubezpieczenie D&O, które na zachodzie od wielu lat cieszy się dużym zainteresowanie. Kto może z niego skorzystać i co podlega ochronie?

Ubezpieczenie D&O – dla kogo jest przeznaczone

Kancelaria brokerska
Kancelaria brokerska

Ubezpieczenie to umowa zawarta pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. Zobowiązuje się on wypłacić określoną sumę pieniędzy w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Chętnie korzystają z tego rozwiązana przedsiębiorcy, których działalność co do zasady obarczona jest ryzykiem. Skrót D&O oznacza z angielskiego Directors and Officers. Osobami chronionymi przez ubezpieczenia tego typu są kadry zarządzające spółkami. W szczególności dotyczy to osób zajmujących takie stanowiska jak członek zarządu lub rady nadzorczej, główny księgowy, ale także prokurent i inni pracownicy pełniący funkcje nadzorcze. Ubezpieczenie obejmuje także współmałżonków i spadkobierców takich osób.

Zakres ubezpieczenia D&O

Ochronę ubezpieczeniową możemy podzielić na kilka obszarów. Po pierwsze ubezpieczenie D&O obejmuje osoby na stanowiskach kierowniczych uprawnione do reprezentowania spółki. W tym przypadku ubezpieczeniu podlegają szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nieprawidłowymi działaniami podejmowanymi przez osoby zarządzające. Zakres ochrony obejmuje roszczenia skierowane bezpośrednio do danej osoby. Dotyczyć to może np. szkody wynikającej z niepoprawnego gospodarowania finansami firmy.

Drugi obszar ochrony dotyczy zwrotu wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwo powstałych w skutek dopuszczenia się prze członka kierownictwa czynu bezprawnego. Dotyczy to tylko tych czynów za który spółka ma obowiązek zapłacić. Dwa pierwsze obszary traktowane są przez większość ubezpieczycieli jako podstawa, którą można rozszerzyć.

Dodatkowo ubezpieczenie D&O może obejmować pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego. A także takie sytuacje jak błędne zarządzanie pracowniczym programem emerytalnym czy pracowniczą polisą na życie. Ponadto do zakresu ubezpieczeniowego można włączyć roszczenia z tytułu naruszenia praw pracowniczych oraz grzywny i kary administracyjne.

 

Facebook Comments
 • Czy warto kupować buty markowe?

  Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…
 • Gliceryna

  Do czego jest wykorzystywana gliceryna paszowa? Gliceryna paszowa w ponad 80 procentach zo…
 • Żelazo o dobrym smaku

  Żelazo o dobrym smaku Żelazo to bardzo istotny pierwiastek w aspekcie prawidłowego funkcjo…
Załaduj więcej Redaktor
 • Gliceryna

  Do czego jest wykorzystywana gliceryna paszowa? Gliceryna paszowa w ponad 80 procentach zo…
 • Żelazo o dobrym smaku

  Żelazo o dobrym smaku Żelazo to bardzo istotny pierwiastek w aspekcie prawidłowego funkcjo…
 • Czym charakteryzują się skurcze łydek?

  Czym charakteryzują się skurcze łydek? Macie problem? Wszystko dlatego, że od pewnego czas…
Załaduj więcej Tele Polska

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czy warto kupować buty markowe?

Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…