Transport specjalny polega na przewozie szczególnych rodzajów załadunku, takich jak towary wielkogabarytowe, substancje potencjalnie szkodliwe czy produkty wymagające niskich temperatur. W zależności od specyfiki towaru, transport odbywa się na innych zasadach i z zastosowaniem odmiennych procedur, dlatego też firmy zajmujące się spedycją muszą przestrzegać specjalnych zasad, aby zachować bezpieczeństwo na najwyższym stopniu i zapobiec ewentualnym zniszczeniom załadunku. Znajomość przepisów i regulacji dotyczących transportu specjalnego jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw rozwożących towar, dlatego też pracownicy zajmujący się egzekwowaniem tych zasad muszą posiadać fachową wiedzę i niezbędne doświadczenie. Do przeprowadzania transportu specjalnego potrzebny jest ponadto specjalistyczny sprzęt umożliwiający przewóz różnego rodzaju produktów.

Transport towarów potencjalnie szkodliwych i niebezpiecznych

Transport specjalny
Transport specjalny

Przewóz załadunku niosącego potencjalne zagrożenie dla środowiska lub współuczestników ruchu drogowego i innych osób znajdujących się w pobliżu wiąże się z największym ryzykiem, dlatego też wymaga podjęcia zaawansowanych środków ostrożności. Pojazd transportujący tego typu produkty musi być stosownie oznakowany, a pracownicy zaangażowani w przewóz odpowiednio wyszkoleni. Przykładowe towary niebezpieczne to na przykład materiały wybuchowe lub promieniotwórcze, substancje łatwopalne czy też zakaźne.

Transport towarów ponadgabarytowych

Przewoźnik towarów ponadgabarytowych musi posiadać odpowiednie pozwolenia oraz sprzęt pozwalający na odpowiednie zabezpieczenie transportowanych produktów. Bardzo ważne jest skrupulatne stosowanie się do załadowywania towarów o dopuszczalnych wymiarach i nieprzekraczanie dozwolonej wagi na jeden pojazd przewożący. Przykładowe towary ponadgabarytowe to części samolotowe czy różnego rodzaju zbiorniki.

Transport towarów wymagających niskich temperatur

Przewóz załadunku wymagającego niskich temperatur odbywa się z użyciem specjalistycznych metod chłodzenia, które mogą być bezpośrednio zintegrowane z pojazdem lub stosowane osobno w poszczególnych partiach towaru. Najczęstsze produkty wymagające zimnej atmosfery to artykuły spożywcze łatwo ulegające zepsuciu lub farmaceutyczne na bazie substancji rozpuszczających się w temperaturze pokojowej.

 

 

Facebook Comments
  • Paliwo do pochodni

    Każdy kto posiada swój ogródek, taras lub patio na pewno zastanawiał się nad ważną kwestią…
  • Myjnia bezdotykowa. Tania i warta uwagi

    Myjnie bezdotykowe uznawane są przez wielu kierowców za tanie. Gro z nich jednak uważa, że…
  • Unikalny blask

    Świece towarzyszyły ludzkości od tysięcy lat. Blask ognia towarzyszył w nocne, zimne wiecz…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Paliwo do pochodni

Każdy kto posiada swój ogródek, taras lub patio na pewno zastanawiał się nad ważną kwestią…