Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem dokumentów takich jak np; różnego rodzaju aktów (małżeństwa, urodzenia, zgonu), testamentów,umów, certyfikatów,itp. oraz uwierzytelnianiem jego odpisów. Wykonuje zarówno powierzone mu zlecenia przez sądy, policję czy prokuraturę itd., jak również osoby prywatne.

W wielu miastach w Polsce znajdziemy oferty ogłoszeń ekspertów w tym zawodzie np; tłumacz przysięgły Kraków itp.,w których znajdziemy informacje o przebiegu dotychczasowej pracy danego tłumacza, jego doświadczeniu oraz opinie na jego temat.

 Co trzeba zrobić aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Zostać tłumaczem przysięgłym nie jest łatwo. Należy uprzednio spełnić szereg warunków regulowanych ustawą tj;

– posiadać obywatelstwo jednego z państw należących do Unii Europejskiej, bądź państw członkowskich EFTA

– posiadać zdolność do czynności cywilnoprawnych, znać język polski

– nie być karanym za umyślne przestępstwa skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego

– ukończyć studia wyższe filologiczne magisterskie lub podyplomowe w zakresie tłumaczenia

– zdać egzamin z tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną- jego koszt wynosi 800 zł.,a zapisów dokonuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zaliczenie takiego egzaminu uprawnia kandydata do złożenia ślubowania, otrzymania świadectwa oraz wpisania go na listę tłumaczy przysięgłych. Wówczas można nabyć prawo do wykonywania zawodu.

 Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu zadań oraz utrzymanie tajemnicy zawodowej. Wykonuje tłumaczenia zlecone mu przez policje, sądy, prokuraturę bądź też organy administracji publicznej czy osoby prywatne. Prowadzi repetytorium zawierające informacje o wykonanych przez niego zleceniach to jest: opis dokumentu, datę oraz wysokość otrzymanego honorarium.

Wysokość wynagrodzenia za zlecenia dla osób fizycznych każdy tłumacz ustala indywidualnie natomiast stawkę dla organów administracji publicznych, policji, sądów czy prokuratury, ustala ministerstwo- tłumaczenie jednej strony z języka obcego- j. angielskiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego lub j. niemieckiego- na polski wynosi 23 zł., a z j. polskiego na obcy to koszt 30,07 zł..

Najważniejsze cechy dobrego tłumacza przysięgłego to: sumienność, rzetelność,dokładność, doświadczenie w zawodzie oraz szybki termin wykonywania zleceń.

Facebook Comments
  • Czy warto kupować buty markowe?

    Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…
  • Gliceryna

    Do czego jest wykorzystywana gliceryna paszowa? Gliceryna paszowa w ponad 80 procentach zo…
  • Żelazo o dobrym smaku

    Żelazo o dobrym smaku Żelazo to bardzo istotny pierwiastek w aspekcie prawidłowego funkcjo…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele Świat

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czy warto kupować buty markowe?

Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…