Synergia (także synergizm) jest definiowana jako „połączona moc grupy rzeczy, kiedy pracują razem, co jest większe niż całkowita moc osiągnięta przez każde działanie osobno ”. W ostatnich latach termin ten stał się dość powszechny, aby odzwierciedlić połączone efekty działań w różnych dziedzinach.

Istnieją różne dziedziny nauki i sztuki, które mają wpływ na architekturę. Istotność jest jej integralnym aspektem. Zależność między samym materiałem jako „fizyczną substancją” i architekturą jako „sztuka i nauka projektowania i tworzenia budynków ” jest przedmiotem wielu badań. Zobacz również: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Według oświadczenia Williama Morrisa „… przedmiotem Materiał jest oczywiście ten podstawa architektury i być może nie popełniłoby się bardzo błędu, gdyby się ją zdefiniowało jako architektura sztuka budowania odpowiednio z odpowiedniego materiału”.

Zależność między materiałem a formą architektoniczną odkrywa praca Richarda Westona. Poszukiwanie esencji „w naturze materiałów” a potwierdza konkluzja Morrisa o podawaniu każdego materiału do określonego celu. W pracach autorstwa D. Michelle Addington i Daniel L. Schodek na temat inteligentnych materiałów dla architektury i John Fernandeza na temat narzędzi wyboru materiałów do architektury omówiono stosunek architektów i inżynierów do materiałów w nowoczesnych warunkach. Tam jest trochę prace poświęcone metodologii eksploracji materiałów w procesie architektonicznym.

Większość badaczy, kładąc nacisk na silne powiązania między architekturą i materiał, nie bierze pod uwagę synergizmu lub po prostu zwróć uwagę na osobne przykłady tego fenomenu. Natomiast współcześni architekci wykorzystują odkryte nowe materiały i zaprojektowane przez materiałoznawców, a nawet uczestniczą w ich procesie rozwoju. Dlatego należy zwrócić uwagę na synergizm między architekturą a sztuka, nauka i materiałoznawstwem jako interdyscyplinarną dziedziną naukowa.

Najbardziej szczegółowe i kompletne najnowsze badania dotyczące synergii architektury i nauki o materiałach prowadził Sascha Bohnenberger. W tej pracy stwierdził, że „synergie między architekturą a nauką bardziej ograniczone ”.

Facebook Comments
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jakie obowiązki ma lekarz medycyny pracy?

Czy chcesz poznać wszystkie obowiązki, które spoczywają na barkach lekarza medycyny pracy?…