W potocznej mowie używamy zamiennie słów sprężarka i kompresor, traktując je jako synonimy. Tymczasem jest pewna różnica. Sprężarka to urządzenie, którego zadanie jest sprężenie lub wymuszenia przepływu powietrza. Kompresor spręża powietrze po to, żeby spełniało jakąś funkcję lub wykonało pracę. Kompresory mają zastosowanie np. do pompowania kół, czyszczenia powierzchni sprężonym powietrzem, pneumatycznego odkręcania śrub, lakierowania i piaskowania. Każdy kompresor jest sprężarką, ale nie każda sprężarka jest kompresorem. Sprężarkami wymuszającymi przepływ powietrza są suszarki do włosów i wentylatory.

Rodzaje sprężarek

Sposób sprężania powietrza jest podstawowym czynnikiem klasyfikacji, na podstawie której dzielimy sprężarki. Śrubowa ściska powietrze poruszającymi się śrubami, tłokowa przez poruszający się tłok, spiralna przez kręcące się w przeciwnych kierunkach spirale itd. Skutkiem ruchu sprężającego jest tarcie, które może prowadzić do przegrzania się urządzenia. Żeby tego uniknąć, stosuje się olej lub też wykonuje elementy sprężarki z materiałów o niskim współczynniku tarcia. W związku z tym sprężarki można podzielić na olejowe i bezolejowe. Te drugie są łatwiejsze w obsłudze, ale mają mniejszą wydajność i moc.

Zastosowanie sprężarek

Sprężarki mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Służą do dostarczania sprężonego powietrza niezbędnego w procesach technologicznych, zapewniają też cyrkulacje powietrza pomiędzy halami produkcyjnymi a otoczeniem. To nieodzowne wyposażenie zakładów przemysłu maszynowego, metalurgicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, stoczniowego czy spożywczego. Sprężarki są częściami wielu urządzeń chłodniczych. Na placach budowy wykorzystywane są sprężarki przenośne stosowane do osuszania budynków, kucia betonu, malowania natryskowego itp. Kompresory są nieodzownym wyposażeniem stacji benzynowych, warsztatów blacharskich, lakierniczych i wulkanizacyjnych. Nowoczesne sprężarki śrubowe są stosunkowo ciche i wydajne. W niektórych dziedzinach konieczne są specjalne wymagania wobec sprężarek. W medycynie, farmaceutyce, laboratoriach chemicznych, niektórych działach produkcji spożywczej lub elektronice sprężarki muszą być nie tylko ciche, ale jednocześnie muszą zapewniać sterylność i nie mogą emitować nieprzyjemnych zapachów. Najbardziej do tego zadania nadają się bezolejowe sprężarki śrubowe.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele Polska

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Dobór i montaż rusztowań elewacyjnych

Prowadzenie prac budowlanych i remontowych na zewnątrz budynków wymaga stosowania rusztowa…