Odbiór ścian w praktyce

Jeśli kontrola robót murowych była prowadzona na bieżąco, to nie powinny nas spotkać przy odbiorze żadne nieprzyjemne niespodzianki. Pamiętajmy, że odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Przy odbiorze oceniamy sposób wykonania wiązań i pionowość ściany. Pomocna będzie tu instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006″. Można w niej znaleźć między innymi informacje, jakie odchyłki wymiarowe mogą mieć wymurowane ściany. W pionie jest to 20 mm na wysokość kondygnacji; w poziomie dopuszczalne jest przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem. Maksymalne odchylenie ściany od linii prostej (wybrzuszenie) może natomiast wynosić 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. Warto tego dopilnować, ponieważ później więcej trzeba będzie wydać na korektę ścian tynkami.

Wykonanie ścian nie jest trudne. Należy jednak przestrzegać podstawowych zasad i dokonywać kontroli prowadzonych prac. Dla inwestora oznacza to zaangażowanie się w proces budowy, przyswojenia sobie wiedzy na jej temat oraz poświęcenie czasu na wizyty na budowie. To jednak z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Na cienkie spoiny

W ten sposób muruje się ściany z elementów o bardzo dokładnych wymiarach. Do nakładania zaprawy klejowej ekipa powinna używać specjalnej kielni, z odpowiednio wyprofilowanymi zębami (dzięki temu grubość zaprawy będzie prawidłowa). Szerokość kielni musi być dostosowana do grubości bloczków. Najlepiej, jeśli zaprawę nakłada się na dwa, trzy bloczki – dzięki temu postęp prac jest szybki. Jeśli bloczki mają powierzchnie boczne profilowane na pióra i wpusty, to spoin pionowych w zasadzie się nie wypełnia. Uwaga! Ponieważ po dociśnięciu bloczka spoina może mieć zaledwie 1 mm, każdorazowo przed ułożeniem kolejnej warstwy muru trzeba starannie wyrównać górną warstwę poprzedniej. Robi się to, przecierając górną powierzchnię rzędu bloczków pacą do szlifowania. Upewnijmy się, że ekipa starannie zmiata powstały po szlifowaniu pył – gdyby został, mógłby osłabić przyczepność zaprawy klejowej.

Na zaprawę w piance

W ten sposób można murować ściany ze szlifowanych pustaków poryzowanych. Specjalną zaprawę w formie pianki nakłada się (z puszki pod ciśnieniem) za pomocą pistoletu. To bardzo łatwy i szybki system łączenia pustaków ceramicznych. Co ważne, prace murarskie można wykonywać również w zimie, do – 5°C.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Taxi bez barier: usługi dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

W świecie, który dąży do bycia coraz bardziej inkluzywnym, branża taxi odgrywa kluczową ro…