Ściany

Pierwsza warstwa muru

Właściwe posadowienie oraz staranne wypoziomowanie pierwszej warstwy muru, a także odpowiednie wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej jest bardzo ważne – od tego zależy bowiem prawidłowość wykonania kolejnych prac.

Podstawą dla pierwszej warstwy bloczków lub pustaków są zwykle ściany fundamentowe. Muszą one mieć odpowiednią nośność i szerokość, by stanowić dla ścian parteru mocne podparcie. Czasami ściany ta są węższe od murowanej na nich ścianach parteru. Nie jest to błąd, jeśli taką sytuację przewidział projektant.

Górna powierzchnia ścian fundamentowych zwykle nie jest równa. Dlatego upewnijmy się, czy przed rozpoczęciem murowania ścian ekipa ułożyła na niej warstwę zaprawy wyrównawczej o takiej grubości, która pozwoli wypoziomować fundament i zniwelować nierówności.

Skontrolujmy też, czy (i jak starannie) ekipa ułożyła przeciwwilgociową izolację poziomą na wierzchu ścian fundamentowych. Można ją zrobić ze specjalnej folii lub papy termozgrzewalnej. Folię układa się na zaprawie cementowej, która chroni ją przed uszkodzeniem. Jeśli jest to papa, to górną powierzchnię fundamentu lub ściany fundamentowej smaruje się lepikiem asfaltowym, a następnie układa dwie warstwy papy.

Zwróćmy również uwagę, jak wygląda początek prac murarskich. Ekipa powinna zacząć wznoszenie ścian od ułożenia bloczków lub pustaków w narożnikach budynku. Pomiędzy nimi rozciąga się sznur murarski, który pomoże wyznaczyć płaszczyznę ściany i poziom jej pierwszej warstwy. Następnie między narożnikami, „po sznurku”, muruje się bloczki lub pustaki pierwszej warstwy ściany.

Kolejne warstwy muru

Przy murowaniu kolejnych warstw należy zwrócić uwagę, by trzymały one poziom (a cała ściana – także pion i wymiary jak w projekcie). Trzeba też dopilnować, by spoiny pionowe w poszczególnych warstwach były przesunięte względem siebie o co najmniej 8-10 cm (zależy to od wysokości elementu murowego). Jeśli nasza ściana ma być trójwarstwowa, dodatkowo musimy sprawdzić, czy w ścianę nośną zostały wmurowane łączniki metalowe do zakotwienia warstwy licowej muru.

Zasady wznoszenia ściany różnią się nieco w zależności od tego, czy murowana jest ona na zwykłą zaprawę (na grube spoiny), czy na klejową (na cienkie spoiny). Trzecia możliwość to pianka montażowa – można jej użyć do ścian z pustaków szlifowanych.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Porównanie wypożyczania lokalnie versus online.

Wypożyczanie narzędzi staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem zarówno dla profesj…