php

Pętla while i do while

Błędy w pętlach

Błędy popełniane w pętli for są najczęściej związane z licznikiem. Jeżeli treść strony napisanej w PHP przez dłuższy czas się nie pojawia, a serwer mimo to pracuje intensywnie, najprawdopodobniej nastąpił błąd J składzie warunku pętli. Potencjalnych przyczyn może być kilka. Najbardziej prawdopodobną a nich jest zbyt duża liczba przebiegów pętli – być może licznik jest źle ustawiony lub nieprawidłowo modyfikowany, Drugim najczęstszym problemem jest literówka w nazwie zmiennej, która steruje operacją. Sprawdźmy, czy wartość początkowa, warunek skończenia pętli oraz operacje są wykonywane z użyciem tej samej zmiennej. Większość pętu zawiera tylko jednoliterowy licznik, dlatego łatwo można zauważyć błąd. Kolejnym błędem jest źle zadeklarowany warunek ukończenia pętli 1 na przykład liczenie liczby elementów w tablicy, która zawiera ich kilkaset tysięcy. Na samym końcu sprawdźmy jeszcze, co dzieje się 1 licznikiem, czy nie popełniliśmy błędu w jego zwiększaniu lub zmniejszaniu o odpowiednią wartość po jednokrotnym przejściu pętli

Pętla while

Ta pętla wykonuje operację podaną liczbę razy, działa podobnie do pętli for, ale definiuje się w niej tylko warunek, który ma zostać spełniony Zmianę licznika należy zrealizować samodzielnie. Nasza pętla wyświetli liczby od 1 do 10

<?php

$i = 1;

while ($i<10)

{

echo $i.’ ‚;

$i++;

}

?>

Wynik:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pętla do while

W pętlach for oraz while kod zdefiniowany w nawiasach klamrowych jest wykonywany dopiero po spełnieniu warunku. W pętli do while jest zastosowana inna zasada. Warunek jest sprawdzany dopiero po wykonaniu każdego przebiegu pętli. Określamy tylko warunek, w którym pętla ma zakończyć działanie licznik zmieniamy oddzielnie. Nasza przykładowa pętla będzie wyświetlać rosnącą zmienną, dopóki będzie ona mniejsza niż 10

<?php

$i = 1;

do

{

echo $i.’ ‚;

$i++;

}

while ($i < 101);

?>

Wynik:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Facebook Comments
  • Czy warto kupować buty markowe?

    Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…
  • Gliceryna

    Do czego jest wykorzystywana gliceryna paszowa? Gliceryna paszowa w ponad 80 procentach zo…
  • Żelazo o dobrym smaku

    Żelazo o dobrym smaku Żelazo to bardzo istotny pierwiastek w aspekcie prawidłowego funkcjo…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czy warto kupować buty markowe?

Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…