Reklama: Geodeta Sicienko

Alicja Kulka, p. o. Główny Geodeta Kraju w ubiegłym tygodniu wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych:

  • zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz

  • zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Alicja Kulka proponuje wprowadzenie wielu zmian w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oto niektóre z nich:

  • wprowadzenie możliwości wykazania adresu do korespondencji, w tym adresu do e-doręczeń,

  • możliwość wydawania wypisów z rejestru gruntów dla wybranych działek ewidencyjnych oraz likwidacja uproszczonych wypisów z rejestru gruntów,

  • wprowadzenie na stałe specjalnego trybu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych zajętych pod cieki i zbiorniki wodne,

  • zmiana sposobu tworzenia jednostek rejestrowych.

Zmiany mające związek z rozporządzeniem w sprawie wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji, dotyczą dostosowaniu tytułów dokumentów wydawanych z prowadzonych baz danych do rodzajów dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Facebook Comments
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Różnice między mieszkaniami na rynku pierwotnym a wtórnym

Rynek nieruchomości oferuje szeroki wybór mieszkań, które można podzielić na dwa główne ty…