Postawa zamknięta

Taka postawa jest bardzo przykrym dla osoby ją prezentującej i dla otoczenia aktem desperacji, polegającej na podjęciu decyzji o drastycznym ograniczeniu lub nawet kompletnym przerwaniu dialogu z otoczeniem. Przyczyną takiego zachowania jest w tym wypadku uogólnienie na wszystkich ludzi przekonania o braku akceptacji i braku pozytywnej oceny sylwetki, która u początkującego kulturysty bywa i często jest obarczona różnymi mankamentami.

Kulturystyka
Kulturystyka

W tym miejscu warto podkreślić, że inaczej pojmowane i nawet większe mankamenty sylwetki niż u debiutanta dają się przecież zauważyć czasem u kulturysty mocno zaawansowanego w rozwoju masy i kształtu mięśni, co jednak nie wzbudza w nim dostrzegalnych emocji. Jego próby „pogodzenia się ze światem” najczęściej kończą się bezradnym stwierdzeniem o tym, że de gustibus non est disputandum, co w luźnym tłumaczeniu oznacza, iż w sprawach smaku, gustu i upodobania nie należy się spierać.

Tymczasem uogólnienia dokonywane przez kulturystycznego debiutanta bywają obarczone wręcz dramatycznym w swojej wymowie błędem, często zabarwionym rozgoryczeniem, ponieważ w jego otoczeniu, jak w otoczeniu

każdego innego człowieka, pojawiają się kpiarze oraz ludzie złośliwie odnoszący się do niego, co dla osób wrażliwych może powodować dostrzegalny dyskomfort. Z drugiej strony jednak są również osoby kompletnie wobec niego obojętne i wreszcie są tacy, którzy oceniają kulturystę pozytywnie, a nawet podziwiają go za to, że wszedł na ambitną i imponującą im drogę przekształcenia swojej, obarczonej wieloma mankamentami, sylwetki w atrakcyjną i budzącą podziw.

Postawa negatywnie otwarta

Ta postawa, podobnie jak postawa zamknięta, zawiera błędne przekonanie o negatywnej, podszytej ironią ocenie sylwetki kulturystycznego debiutanta ze strony otoczenia. Różnica polega na tym, że w postawie zamkniętej dominuje rozgoryczenie, a w postawie negatywnie otwartej ujawnia się agresja wobec ludzi złośliwie żartujących i pokpiwających z początkującego kulturysty.

Postawa negatywnie otwarta może doprowadzać w skrajnych wypadkach do kłótni lub innych nieprzyjemnych sytuacji, będących wyrazem próby desperackiej obrony swojego wizerunku. Ten wizerunek ma przecież dla debiutanta nieprzemijające znaczenie i stąd bierze się jego, rozpaczliwa nieraz i niekoniecznie potrzebna, obrona.

 

Czytaj dalej: https://telematicsforum.pl/kulturystyka-kompleksy-debiutanta-cz-3/

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

1 komentarz

  1. […] 1 minutę temu Kulturystyka – kompleksy debiutanta cz.2 […]

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute w biznesie: Jakie są korzyści dla firm organizujących podróże służbowe

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, firmy często muszą podejmować szybkie decy…