Kompleksy można opisać jako pewną kompozycję różnych skojarzeń, intensywnie zabarwionych uczuciami, powodujących przyjęcie określonej postawy wobec otoczenia, wobec innych ludzi. Ponieważ uczucia ma każdy, więc można przyjąć, że z kompleksami miało i ma do czynienia wielu ludzi, między innymi… kulturyści. Każdy bowiem człowiek, bez względu na zakres i głębię jego wiedzy, wykształcenie, miejsce zajmowane w strukturach społecznych – posiada „magazyn” uczuć i emocji, które ujawniają się na różne sposoby. I każdy człowiek, czerpiąc z tego „magazynu” treści ilustrujące jego stan psychiczny, nadaje uczuciowy kształt relacjom z innymi ludźmi. Krótko mówiąc: układa sobie stosunki z otoczeniem.

Kulturystyka
Kulturystyka

Wróćmy do kulturystyki, bo rzecz ma dotyczyć właśnie tej grupy ludzi, również nie wolnej od uczuć i emocji. Otóż w wypadku kulturystów sednem kompleksów, osią, wokół której są budowane wizerunkowe relacje z otoczeniem, jest oczywiście samoocena sylwetki oraz konfrontacja tej samooceny z oceną ze strony innych ludzi, czyli z informacją zwrotną, którą otrzymuje kulturysta ze strony otaczających go osób.

Początkujący kulturysta nie posiada zbyt wielu danych o tym, jak jest postrzegany przez otoczenie, nie uczestniczy bowiem w turniejach, gdzie jego sylwetka mogłaby podlegać ocenie i byłby to istotny punkt odniesienia, pozwalający określić stopień zaawansowania i rozwoju jego mięśni. Jest on więc w sytuacji dość skomplikowanej, może bowiem polegać jedynie na subiektywnej ocenie swojej sylwetki lub na uwagach kolegów. Nie są to, niestety, wartościowe źródła wiedzy o sobie. W pierwszym wypadku ocena może być zbyt krytycznie wyostrzona, a w drugim złośliwa, czasem

ironiczna. W konsekwencji przewidywana przez początkującego kulturystę ocena jego sylwetki ze strony otoczenia może być i często bywa obarczona błędem negatywnym.

Takie realia psychologiczne są wręcz znakomitą pożywką do ukształtowania się jednej z dwóch następujących, często spotykanych w praktyce życiowej, skrajnych postaw wobec innych ludzi: postawy zamkniętej i postawy destruktywnie otwartej.

Czytaj dalej: https://telematicsforum.pl/kulturystyka-kompleksy-debiutanta-cz-2/

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute w biznesie: Jakie są korzyści dla firm organizujących podróże służbowe

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, firmy często muszą podejmować szybkie decy…