Każdemu z nas na pewno choć raz w życiu zdarzyło się zastanawiać, jak zbudowana jest ziemia i co znajduje się wewnątrz niej. Nie jest to sprawa oczywista i choć człowiek posiada już pewną wiedzę na ten temat, to specjalistów nieustannie zaskakują kolejne odkrycia, które potrafią zmienić wcześniej przyjęte teorie. Osoba, która w swojej pracy zgłębia ten temat, nazywana jest geologiem.

 

Geolog – jak wygląda jego praca?

W obszarze zainteresowań tego specjalisty leży wszystko to, co związane jest z budową ziemi oraz procesów geologicznych, które zachodzą w jej wnętrzu. Jego obowiązki kojarzyć się mogą głównie z pracą wykonywaną w terenie, jednak w zależności od konkretnego obszaru badawczego, może on pracować także w laboratorium czy w urzędzie na stanowisku biurowym. Aby znaleźć odpowiedniego specjalistę np. w Krakowie i zapoznać się z jego ofertą, wystarczy wpisać frazę „geolog Kraków” w wyszukiwarce internetowej i wybrać osobę lub biuro, które w największym stopniu odpowiada naszym potrzebom.

Geolodzy mogą badać terenowo grunt i jego podłoże w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi wydobycia surowców lub sprawdzaniem poziomu wód na danym obszarze. Praca tego specjalisty w laboratorium wiąże się z dokładnym analizowaniem składu gleby oraz złóż podziemnych. Dzięki takim testom bliżej poznajemy właściwości chemiczne, mechaniczne oraz fizyczne badanych próbek.

 

W jakich sytuacjach korzystamy z pomocy geologa?

Istnieje wiele przedsiębiorstw i instytucji, które zlecają regularne przeprowadzanie badań i pomiarów w celu sprawdzenia stanu gleb i wód podziemnych. Na ich podstawie tworzy się specjalne wytyczne i rekomendacje dla dalszych działań. Geolog może w każdej chwili wstrzymać prowadzone prace, a także zmienić ich tryb w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub nagłych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Geologia ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Odpowiednie badania, przeprowadzone przed rozpoczęciem wznoszenia inwestycji, pozwolą uniknąć sytuacji, w których budowle te powstają np. na terenach grząskich lub podmokłych. Osoby, które dobrze opanowały wiedzę teoretyczną w zakresie geologii, mogą pracować na uniwersytetach i w placówkach administracyjnych.

Facebook Comments
  • Czy warto kupować buty markowe?

    Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…
  • Gliceryna

    Do czego jest wykorzystywana gliceryna paszowa? Gliceryna paszowa w ponad 80 procentach zo…
  • Żelazo o dobrym smaku

    Żelazo o dobrym smaku Żelazo to bardzo istotny pierwiastek w aspekcie prawidłowego funkcjo…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele Świat

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czy warto kupować buty markowe?

Buty są bardzo ważnym elementem każdej stylizacji. Potrafią podkreślić unikalny właściciel…