Władze miast mają spore problemy z tym, aby zadbać na własnych terenach o skuteczne gospodarowanie wodami opadowymi. Jeśli proces ten nie jest wykonywany poprawnie, wtedy w miastach występują podtopienia, a nawet powodzie. W związku z tym każdego roku przeznacza się na to coraz większe środki pieniężne, pochodzące m.in. z budżetu państwa, ale też z Unii Europejskiej. Podczas realizowania procesu gospodarowania wodami opadowymi korzysta się przede wszystkim z dwóch podstawowych metod:

  • kanalizacji deszczowej,
  • kanalizacji ogólnospławnej.

Systemy te muszą występować na terenach zurbanizowanych, aby zadbać o ochronę sanitarną, ale też poprawić warunki środowiskowe. Przy okazji będzie się również chroniło własne mienie.

Dlaczego warto postawić na rozbudowane gospodarowanie wodami odpadowymi?

Umiejętne gospodarowanie wodami opadowymi doprowadzi w konsekwencji do tego, iż chroni się otaczające ludzi środowisko, a woda trafia do specjalnych systemów, w których zwiększa się retencję oraz infiltrację. W ten sposób poprawia się bilans wodny (na terenach zurbanizowanych), ale też zmniejsza się zagrożenie występowania niebezpiecznych powodzi. Władze miast robią więc wszystko, co w ich mocy, aby zarządzanie takim procesem było bezbłędne, a woda opadowa nikomu nie zagrażała. Problemy mogą pojawić się przede wszystkim wtedy, gdy niepoprawnie działa kanalizacja deszczowa. Zawsze można jednak postarać się ją usprawnić, chociaż na to również trzeba wydać dodatkowe pieniądze. Na tego typu sprawach nie powinno się jednak oszczędzać.

Wody Opadowe
Wody Opadowe

Skorzystanie z alternatywnych rozwiązań

Zainteresowani mogą skorzystać także z kilku alternatywnych rozwiązań, do których zaliczają się: rozsączanie wód opadowych lub też głębokie retencjonowanie wód opadowych. Wymaga to jednak specjalistycznej wiedzy, ale też odpowiednich narzędzi, jednak co najważniejsze przynosi pożądane skutki i woda opadowa nie zagraża okolicznym mieszkańcom, nie doprowadzając do groźnych powodzi. Zawsze można skorzystać z tzw. muld chłonnych, ogrodów deszczowych oraz obszarów bioretencji.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele Świat

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Kto zajmuje się tłumaczeniami?

Czy można zająć się samodzielnie tłumaczeniami? Bardzo często spotykamy się z dokumentami,…