Wysadzanie fundamentów

Zimą zamarzająca w gruncie woda powoduje wzrost jego objętości. Zazwyczaj wiąże się to z uniesieniem gruntu. Jeśli grunt zamarznie pod fundamentem, to budynek (fundament) zostanie wysadzony (podniesiony), a to najczęściej jest równoznaczne z jego uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem.

Najczęściej tego typu uszkodzenia można też zaobserwować na wiosnę, gdy grunt z jednej strony budynku rozmarznie, a z drugiej jeszcze nie. Wysadzanie występuje w gruntach organicznych, torfach, namutach, glinach, iłach i piaskach pylastych. Jeśli na działce są takie grunty, dom trzeba posadowić poniżej głębokości przemarzania. Dotyczy to również płyt fundamentowych.

Wytyczanie fundamentów

To zadanie dla uprawnionego geodety. Wyznacza on punkty charakterystyczne (osie lub narożniki zewnętrzne domu), dokonuje również wpisu do dziennika budowy i sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. Koszt usług geodezyjnych zależy od nakładu pracy, stopnia skomplikowania pomiarów, trudności terenu, a także lokalizacji działki. Średnio za samo wytyczenie fundamentów trzeba zapłacić 500-700 zł.

Najlepiej zlecić wytyczenie domu metodą ław drutowych. Osie geometryczne zaznacza się przez rozpięcie na gwoździach drutu lub sznurka równolegle do osi ław fundamentowych i przymocowaniu go do łat lub desek, przybitych do palików. Ten sposób wytyczenia budynku przetrwa aż do „wyjścia” domu z wykopu.

Drugim sposobem wyznaczenia obrysu domu jest wbicie w ziemię palików (kołków). Można się spotkać z opinią, że to metoda tańsza (nawet o 30%) od wykonania ław drutowych. Jednak kołki w trakcie robót ziemnych usuwa się wraz z gruntem wybieranym pod fundamenty. Dla wytyczenia linii ścian potrzebne jest więc ponowne wytyczenie budynku i potwierdzenie tego wpisem.

Żelbet

Inaczej żelazobeton, beton zbrojony. To połączenie dwóch dobrze uzupełniających się materiałów – betonu i stali zbrojeniowej (w postaci prętów o różnej długości, średnicy i kształcie) .Beton przenosi naprężenia ściskające, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała. Za „rozciąganie” w elemencie żelbetowym odpowiada stal. Właściwa współpraca betonu i stali w konstrukcji możliwa jest dzięki wzajemnej przyczepności obydwu materiałów (w celu jej zwiększenia stosuje się pręty żebrowane) oraz zbliżonej rozszerzalności termicznej obu materiałów. Dzięki temu w domach jednorodzinnych możliwe jest wykonanie fundamentów, ścian, wieńców, stropów, belek, słupów i schodów.

Facebook Comments
  • Paliwo do pochodni

    Każdy kto posiada swój ogródek, taras lub patio na pewno zastanawiał się nad ważną kwestią…
  • Myjnia bezdotykowa. Tania i warta uwagi

    Myjnie bezdotykowe uznawane są przez wielu kierowców za tanie. Gro z nich jednak uważa, że…
  • Unikalny blask

    Świece towarzyszyły ludzkości od tysięcy lat. Blask ognia towarzyszył w nocne, zimne wiecz…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Paliwo do pochodni

Każdy kto posiada swój ogródek, taras lub patio na pewno zastanawiał się nad ważną kwestią…