Ściany Fundamentowe

To część tradycyjnych fundamentów. Ściany (w domach podpiwniczonych to ściany piwnic), stawia się na ławach fundamentowych . Grubość ścian fundamentowych dostosowuje się do grubości ścian nadziemia. Jeśli będą one dwuwarstwowe (albo drewniane szkieletowe), wtedy grubość ścian fundamentowych nie przekracza zwykle 25 cm. Pod mury trójwarstwowe potrzebna jest niekiedy ściana grubsza niż 50 cm.

Ściany fundamentowe powinny być odporne na zawilgocenie i zamarzanie. Zwykle wykonuje się je jako murowane (z bloczków betonowych, pustaków zasypowych i bloków silikatowych) lub monolityczne (żelbetowe). Obecnie prawie nie buduje się ścian piwnic z cegły pełnej, ze względu na jej małą odporność na zawilgocenie, a ponadto pracochłonność i stosunkowo wysoki koszt.

Warunki na działce

Nośność większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do posadawiania domów. Warto jednak sprawdzić, jakie grunty występują na działce i jaki jest poziom wody gruntowej. Od tego zależy, ile zapłacimy za fundamenty.

 •  KORZYSTNE – grunt jest nośny i niespoisty (czyli przepuszczalny piasek lub pospółka); poziom wody gruntowej niski – przynajmniej 1 m poniżej spodu fundamentów.
 •  NIEKORZYSTNE – grunt jest nienośny (na przykład torf, namuły lub niezagęszczone nasypy), spoisty (nieprzepuszczalne gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste) lub z przewarstwieniami; poziom wody gruntowej wysoki – czasem zaledwie 30-50 cm poniżej poziomu terenu.

Wykopy fundamentowe

Wykonuje się mechanicznie i ręcznie na taką głębokość, na jakiej przewidziano posadowienie budynku. Domy podpiwniczone oraz budowane w gruntach wysadzinowych (gliny, iły, piaski gliniaste) posadawia się poniżej strefy przemarzania gruntu W gruntach piaszczystych wystarczy zwykle posadowienie domu na głębokości 50 cm, zwłaszcza gdy dom jest niewielki.

Kształt wykopu zależy od kształtu fundamentów i od rodzaju gruntu. Wąskie wykopy pod ławy trudno wykonać w słabo zagęszczonym gruncie piaszczystym, bo będzie się osypywać. W takiej sytuacji wygodniej jest wykonać szerokie wykopy pod cały budynek. Do dużych wykopów często wynajmuje się koparkę, ale grunt pod same ławy wybiera się łopatą.

Zanim przystąpi się do prac ziemnych, trzeba sprawdzić, czy w miejscu wykopów nie ma przewodów instalacji, np. wodnokanalizacyjnej, elektrycznej lub gazowej, zwłaszcza czynnych.

Facebook Comments
 • Sprężarka czy kompresor?

  W potocznej mowie używamy zamiennie słów sprężarka i kompresor, traktując je jako synonimy…
 • Cechy dobrych przyłbic spawalniczych

  Przyłbica spawalnicza stanowi podstawowy element wyposażenia każdego spawacza. Podstawowym…
 • Czy izotonik jest zdrowy?

  Nawadnianie organizmu w odpowiednim stopniu pozwala na utrzymanie przemiany materii na wła…
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Sprężarka czy kompresor?

W potocznej mowie używamy zamiennie słów sprężarka i kompresor, traktując je jako synonimy…