Przemarzanie gruntu

Przemarzanie gruntu

Głębokość przemarzania to poziom, do którego ujemna temperatura ścina grunt i niszczy jego struktury. Jest różna w różnych częściach Polski. Największa jest na Suwalszczyźnie (1,4 m), a najmniejsza – na zachodzie (0,8 m). W centralnej części Polski grunt przemarza mniej więcej do głębokości 1 m. Niezależnie od strefy klimatycznej, grunt zawsze przemarza głębiej w miejscach, gdzie nie jest pokryty roślinnością, a także tam, gdzie często wieje silny wiatr. Do głębokości przemarzania dostosowuje się fundamenty domu. Posadawia się je poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Stosuje się je pod pojedyncze słupy żelbetowe, stalowe lub pod kilka słupów, jeśli są one rozstawione niedaleko od siebie. Mają najczęściej kształt prostopadłościanu o podstawie kwadratu (gdy słup jest osiowo ściskany) lub prostokąta (gdy słup jest dodatkowo zginany).

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe mogą być betonowe (niezbrojone) lub -jeżeli grunt jest słaby albo obciążenia przekazywane przez słup są duże – żelbetowe. Stopy żelbetowe mają mniejszą wysokość niż betonowe, ale za to muszą być zbrojone w dolnej części siatką z prętów stalowych.

Niezależnie od tego, czy stopa jest betonowa, czy żelbetowa, umieszcza się w niej pionowe zbrojenie w takiej samej liczbie i średnicy prętów jak w słupie. Zbrojenie to, zwane starterem, wystaje z zabetonowanej stopy na długość 50-70 cm i później łączy się z nim zbrojenie słupa.

Stopy betonowe wykonuje się bardzo często bezpośrednio w wykopie (zwłaszcza gdy grunt jest gliniasty), natomiast żelbetowe – betonuje najczęściej w deskowaniu ustawionym na warstwie chudego betonu, który chroni świeży beton przed wymieszaniem z gruntem.

Szalunek

Inaczej deskowanie. To forma pozwalająca na wykonanie elementów żelbetowych, na przykład ław fundamentowych i ścian fundamentowych. Deskowanie wykonuje się z desek sosnowych, płyt OSB-3 lub OSB-5, płyt mfp bądź specjalnej sklejki szalunkowej laminowanej. Do wykonania ścian fundamentowych stosuje się też szalunki systemowe (powtarzalne). Niezależnie od materiału muszą być tak zmontowane, aby nie zdeformowały się podczas betonowania.

Deskowanie nie jest konieczne jedynie w suchych gruntach piaszczystych. Wówczas ławy fundamentowe wykonuje się, wykładając dno wykopu folią budowlaną, która zapobiega odciąganiu wody zarobowej ze świeżego betonu do podłoża.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Przegląd najnowszych trendów w branży wypożyczania sprzętu budowlanego: innowacje i technologie zmieniające rynek

W dynamicznie rozwijającym się świecie budownictwa, branża wypożyczania sprzętu budowlaneg…