Prowadzenie prac budowlanych i remontowych na zewnątrz budynków wymaga stosowania rusztowań elewacyjnych. To przenośne konstrukcje wykonane najczęściej ze stali lub aluminium wyposażone w pomosty robocze, na których utrzymują się pracownicy, materiały oraz sprzęt.

Podział rusztowań elewacyjnych

Wyróżnia się kilka rodzajów rusztowań elewacyjnych. Do najczęściej stosowanych zalicza się konstrukcje ramowe stosowane w budownictwie ogólnym i miejskim. Umieszczane są tuż przy budynkach i mocowane do nich za pomocą kotew. Ich zaletą jest łatwość i szybkość montażu oraz demontażu. Alternatywnym rozwiązaniem są rusztowania modułowe. Tego rodzaju konstrukcje pozwalają na tworzenie skomplikowanych geometrycznie kształtów, dlatego są wykorzystywane do celów przemysłowych. Ich uniwersalność sprawia, że stosuje się je także przy budowie scen, trybun lub wystaw targowych. Trzecią grupą produktów są rusztowania przejezdne nazwane także ruchomymi. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość przemieszczania konstrukcji w poziomie bez konieczności jej rozbierania. Jeśli ktoś chce nabyć rusztowanie elewacyjne Kraków jest miejscowością, w której dostępnych jest wiele ciekawych produktów w konkurencyjnych cenach.

Bezpieczny montaż rusztowań elewacyjnych

Aby rusztowanie było bezpieczne dla użytkowników i otoczenia, trzeba zadbać o jego prawidłowy montaż. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby pracujące przy montażu i demontażu metalowych konstrukcji muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Uzyskuje się je po odbyciu 80-godzinnego szkolenia i zdaniu egzaminu. Rusztowania mogą być ustawiane wyłącznie na ustabilizowanym i wyprofilowanym podłożu o odpowiedniej nośności. Stopki drewniane mocowane są śrubami do drewnianych podkładów, które rozkładają powstające obciążenia. W celu zapewnienia stabilności całej konstrukcji mocuje się ją do obiektu budowlanego za pomocą kotew. Kotwienie wykonuje się na bieżąco podczas wznoszenia rusztowania. Po postawieniu konstrukcji należy ją odpowiednio oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych. W niektórych przypadkach niezbędne jest jej odseparowanie za pomocą balustrad lub ogrodzeń.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Tele On

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Kiedy przeprowadzić osuszanie mieszkania?

Osuszanie mieszkania należy przeprowadzić zwłaszcza wtedy, gdy we wnętrzu występuje wilgoć…